Het Surinaams Verbond is een sociaal culturele vereniging van en voor Nederlandse Surinamers en allen die zich op een of andere wijze met Suriname en Surinamers verbonden voelen.

Het is een gezelligheidsvereniging welke de Surinaamse cultuur een warm hart toedraagt.

Het is één van de oudste verenigingen voor Surinamers in Nederland. In 2015 bestond ze vijfenzestig jaar!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:         Egbert Doest
Vice voorzitter:  Louk vergnes
Secretaris:         John v.d. Korput
Penningmeester: Egbert Doest (waarnemend)
Bestuurslid:        Myra Buth
Bestuurslid:        Jenny Bodeutsch
Bestuurslid:        Maaike Arnhem

Statuten: Statuten
Huishoudelijk reglement: Huishoudelijk reglement
Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 19 april 2018
Nieuwsbrief 18 maart 2016
Wat doet Het Surinaams Verbond?
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de sociale en culturele belangen van haar leden.

Hiertoe organiseert zij sociaal/culturele evenementen. In de toekomst zullen ook louter culturele zaken worden georganiseerd. Tevens wordt gestreefd naar het organiseren van reizen binnen en buiten Europa.

 

Wat vraagt Het Surinaams Verbond?
Dat u eens contact met ons opneemt en lid wordt van een vereniging die al meer dan zestig jaar haar best doet om de saamhorigheid onder Surinamers te bevorderen.
 
Contributie (per 1-1-2011)

De contributie bedraagt  € 50,00 per jaar. Er geldt een korting van € 15,00 indien uw partner ook lid is.
Voor leden van 70 jaar en ouder  € 25,00.
Voor leden jonger dan 26 jaar  € 25,00.

Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 10,00.


Bestuur,
op het Kerstgala van 12 december 2015. 

V.l.n.r. Willy Gerard-Verschuur (2de secretaris), John v.d. Korput (secretaris), Maaike Arnhem (penningmeester), Myra Buth, Louk Vergnes (vize voorzitter), Egbert Doest (voorzitter).

home