Het Surinaams Verbond is een sociaal culturele vereniging van en voor Nederlandse Surinamers en allen die zich op een of andere wijze met Suriname en Surinamers verbonden voelen.

Het is een gezelligheidsvereniging welke de Surinaamse cultuur een warm hart toedraagt.

Het is één van de oudste verenigingen voor Surinamers in Nederland. In 2020  bestaat ze zeventig jaar!

Met ingang van 1-1-2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter:         Egbert Doest
Penningmeester: Iwan Tay
Secretaris:         John van der Korput
Bestuurslid:        Jenny Bodeutsch
Bestuurslid:        Maaike Arnhem

Statuten: Statuten
Huishoudelijk reglement: Huishoudelijk reglement
Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 11 mei 2020
Nieuwsbrief 19 april 2018

Nieuwsbrief 18 maart 2016
Wat doet Het Surinaams Verbond?
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de sociale en culturele belangen van haar leden.

Hiertoe organiseert zij sociaal/culturele evenementen. In de toekomst zullen ook louter culturele zaken worden georganiseerd. Tevens wordt gestreefd naar het organiseren van reizen binnen en buiten Europa.

 

Wat vraagt Het Surinaams Verbond?
Dat u eens contact met ons opneemt en lid wordt van een vereniging die al meer dan zestig jaar haar best doet om de saamhorigheid onder Surinamers te bevorderen.
 
Contributie (per 1-1-2011)

De contributie bedraagt  € 50,00 per jaar. Er geldt een korting van € 15,00 indien uw partner ook lid is.
Voor leden van 70 jaar en ouder  € 25,00.
Voor leden jonger dan 26 jaar  € 25,00.

Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 10,00.


Bestuur,
op het Kerstgala van 12 december 2015. 

V.l.n.r. Willy Gerard-Verschuur, John van der Korput (secretaris), Maaike Arnhem, Myra Buth, Louk Vergnes, Egbert Doest (voorzitter).

home